Skyting

Jakt- og Fiskeskolen

Leirdueskyting og salong (rifle) skyting

Skyting

Når vi skyter så er det noen forhåndsregler vi bestandig skal ta, uansett hvilken type skyting man bedriver:

  • Sikt aldri på et annet levende menneske eller husdyr
  • Stå aldri foran noen som holder et gevær.
  • Bruk hørselvern!

Copyright © All Rights Reserved